Jste zde

1.výzva

Tématické výzvy Průmysl a Výzkumný potenicál (RPot) 

Průmysl 

U tématické výzvy Průmysl bylo finálně podáno 32 projektů, z toho 22 s účastí čMI.

K řešení bylo vybráno 14 projektů, z toho 9 s účastí ČMI. Jedná se o následující projekty (s účastí ČMI zvýrazněny tučně):

 1. Pokročilá 3D metrologie v chemii pro inovativní technologie 
 2. Mikrovlnné měření pro planární obvody a komponenty 
 3. Metrologie pro délkovou stupnici inženýrství materiálů
 4. Zvýšení efektivity výroby prostřednictvím pokročilého měření teploty  
 5. Kvantová optická metrologie pro zlepšení bezpečnosti telekomunikace 
 6. Zpřesnění průmyslové etalonáže v oblasti středního tlaku a vakua
 7. Metrologie pro výrobní 3D uzavřené integrované obvody 
 8. Metrologické zabezpečení efektivní výroby elektrické energie  
 9. Metrologie pro vysokokapacitní paralelní výrobu 
 10. Metrologie pro 5G komunikace
 11. Metrologie pro vlhkost při vysokých teplotách a přechodových podmínkách
 12. Metrologie pro inovativní nano-částice 
 13. Metrologie pro moderní optický průmysl
 14. Měření momentu síly v MN.m rozsahu

Výzkumný potenciál

U tématické výzvy Výzkumný potenciál bylo finálně podáno 8 projektů, z toho 5 s účastí čMI.

K řešení bylo vybráno 5 projektů, z toho 4 s účastí ČMI. Jedná se o následující projekty (s účastí ČMI zvýrazněny tučně):

 1. Využití primárních etalonů napětí na kvantovém principu
 2. Dynamická vážení automobilů ve vysokých rychlostech
 3. Absorbovaná dávka záření ve vodě a ve vzduchu
 4. Moderní metrologie teploty
 5. Maticové referenční materiály pro environmentální analýzu

http://www.euramet.org/research-innovation/empir/empir-calls-and-projects/empir-call-2014/

http://msu.euramet.org/calls_2014_results.html