Jste zde

Zkoušení uzavřených radionuklidových zářičů - URZ

Tato zkouška spadá pod akreditovanou Zkušební laboratoř č. 1341. Stanovení stupně odolnosti URZ podle ISO 2919 pro teplotu do stupně 6, pro vnější tlak a vibrace do stupně 4, úder a průraz do stupně 5. Stanovení aktivity otěrů a extraktů URZ kapalinovou scintilační spektrometrií.