Jste zde

Státní etalon přetlaku v kapalném médiu

Státní etalon přetlaku v kapalném médiuNázev etalonu: Státní etalon přetlaku v kapalném médiu

Kódové označení: ECM 170-2/01-018

Rok vyhlášení: 2001

Pracoviště: odd. 6013 ČMI OI Brno

Garant: Ing. Richard Páviš

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Přetlak100 kPa – 500 MPa9 Pa + 2,3∙10-5p + 1,9∙10-13p2

(p je hodnota generovaného tlaku v pascalech)

Velikosti CMC jsou vyjádřeny v podobě rozšířené nejistoty s použitím koeficientu rozšíření k = 2 (pravděpodobnost pokrytí zhruba 95 %).

Jedná se o pístový tlakoměr založený na klasické konstrukci pístu rotujícího v neutěsněném, válcovém pouzdře, na nějž jsou naložena závaží, tedy stejný princip jako u ECM 170-1, pouze pracovním médiem je olej (di-2-ethyl-hexyl sebacate). Základem je opět komerčně dostupné zařízení od firmy DHI. Dlouhodobou teoretickou i experimentální prací v letech 1995-2000 se týmu pod vedením Mgr. J. Tesaře podařilo etalon po vědecko-technické stránce připravit na vyhlášení státním etalonem, jež úspěšně proběhlo roku 2001.

Základ primárního skupinového etalonu je tvořen pěti tlakovými měrkami o různých nominálních efektivních plochách. Pomocí hydrostatického porovnání jsou navázány na státní etalon přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku v plynném médiu a postupně na sebe. Základny pístového tlakoměru s interními snímači teploty tlakové měrky, polohy tlakové měrky, teploty okolí, vlhkosti vzduchu okolí, barometrického tlaku a sadou závaží jsou opět k dispozici dvě.

Přetlak generovaný státním etalonem se vypočítá dle definiční rovnice:

vzorec

Kde značí:

p .......…....

tlak,

λ ...........….

deformační koeficient měrky,

α .......….....

úhel, který svírá směr zrychlení s kolmicí na plochu,

m .....…......

hmotnost,

g ......…......

tíhové zrychlení,

αp......…......

koeficient teplotní roztažnosti pístu,

αc ......….....

koeficient teplotní roztažnosti pouzdra,

Γ …….…...

povrchové napětí olejového média,

c  …….…...

obvod pístu na horním okraji měrky,

ρa......…......

hustota vzduchu,

ρm......…......

hustota závaží,

T0 .......….....

referenční teplota,

 Aef(0,T0)......

velikost efektivní plochy měrky při nulovém tlaku a referenční teplotě.

Etalon se úspěšně účastnil dvou klíčových porovnání pod KCDB.

Obrázková galerie: 
Sestava státního etalonu přetlaku v kapalném médiu