Jste zde

Státní etalon poměru střídavých elektrických napětí průmyslové frekvence 50 Hz

Název etalonu: Státní etalon poměru střídavých elektrických napětí průmyslové frekvence 50 Hz

Kódové označení: EPM 212-2/09-045

Rok vyhlášení: 2009

Pracoviště: odd. 8017 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Renata Styblíková, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 4

Rozsah primárních napětí

Rozsah sekundárních napětí

Nejistota (k = 2)

(1 až 400 k)V

(5 až 250 )V

(0,006 až 0,23) % pro chybu  napětí

(0,2 až 2,3)' pro chybu úhlu

 

100 V až 1 kV

(5 až 250 )V

Jedná se o skupinový etalon poměru střídavých napětí průmyslové frekvence 50 Hz, který je tvořen sadou sedmi etalonových indukčních MTN, dvěma kapacitními děliči a elektronickým děličem napětí.  Vysokonapěťová část kapacitních děličů je tvořena tlakovými kondenzátory s dielektrikem SF6, nízkonapěťová část tvoří speciální vzduchové kondenzátory s minimálním ztrátovým činitelem. 

Sestava etalonu je doplněna zařízením na vyhodnocení chyb měřicích transformátorů a elektronickou napěťovou zátěží.

Etalonové MTN jsou převážně výrobky švýcarské firmy Tettex Instruments, stejně jako kapacitní děliče, elektronický dělič, zařízení na vyhodnocení chyb a elektronická zátěž.

Etalonové transformátory s rozsahy primárního napětí do 25 kV, elektronický dělič a kapacitní dělič s rozsahem do 100 kV jsou umístěny v laboratoři oddělení měřicích transformátorů ČMI LPM Praha. Jedná se o následující etalony:

MTN Pfiffner ELP 1.5, rozsah (0,5; 1; 1,5 a 2) kV/(10 - 110) V,

MTN Tettex 4823, rozsah (5, 10) kV/100 V,

MTN Tettex 4820, rozsah (3, 5, 6) kV//(100, 100/Ö3) V,

MTN Tettex 4820, rozsah 22 kV/(100, 110) V,

MTN Tettex 4820, rozsah (10, 15, 20, 25) kV//(100, 100/Ö3) V,

Kapacitní a elektronický dělič Tettex 4860/100, rozsah (1 - 100) kV/(5 - 250) V.

V laboratoři ČMI LPM Praha je rovněž trvale umístěn systém na vyhodnocení chyb měřicích transformátorů Tettex 2767 a elektronická napěťová zátěž Tettex 3695.

Etalonové transformátory s rozsahy primárního napětí (20 až 200) kV a kapacitní dělič s rozsahem do 400 kV jsou umístěny na detašovaném pracovišti v laboratoři vysokých napětí katedry elektroenergetiky ČVUT FEL Praha, kde je k dispozici odpovídající napájecí zdroj. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům těchto etalonů je nelze jednoduše přemístit, takže jsou používány výhradně ke kalibracím prováděným v této laboratoři. Jedná se o následující etalony:

MTN Tettex 4824 s převody (20, 50) kV/100 V,

MTN Tettex 4825, rozsah (50; 100; 200) kV/100 V, 

Kapacitní dělič Tettex 4860/400, rozsah (1 - 400) kV/(5 - 250) V.

Státní etalon poměru střídavých napětí byl pro převody (5; 10 a 22) kV / 100 V mezinárodně porovnán v rámci projektu Euromet 599. Porovnání se zúčastnilo 7 předních evropských laboratoří. Odd. 8017 ČMI LPM Praha bylo v tomto porovnání pilotní laboratoří. Výsledky porovnání jsou uvedeny v [1].

 

Publikace:

[1] STYBLÍKOVÁ R., DRAXLER K. A JECKELMANN B.: Comparison of voltage ratio standards Final Report of Euromet Project 599. Metrologia 2005, Vol. 42, Technical Supplement.

Obrázková galerie: