Jste zde

Státní etalon nf. elektrického výkonu a práce

Název etalonu: Státní etalon nf. elektrického výkonu a práce

Kódové označení: ECM 220-4/22-70

Rok vyhlášení: 2022

Pracoviště: odd. 6011 ČMI OI Brno

Garant: Ing. Michal Hedvíček

Počet zajišťovaných CMC řádků: 2

Státní etalon elektrického výkonu a práce je tvořen dvěma digitálními vzorkovacími multimetry Agi-lent 3458A používající jednovoltové rozsahy, napěťovými děliči odporového typu vyrobenými v SP, multirozsahovým odporovým děličem MVRD vyrobeným ve ČMI, proudovými bočníky vyrobenými v ČMI a precizním proudovým transformátorem proudu z NMIA.

Etalon slouží k realizaci a měření elektrického činného a jalového výkonu v rozsahu napětí 1 V až 1000 V, proudu 1 mA až 200 A s fázovým posuvem 0 až 2π. Horní hranice vzorkování elektrického výkonu je limitovaná maximálním napětím nebo proudem dostupných převodníků a zdrojem výkonu. SE je chopen měřit jednak střídavé činné a jalové výkony v rozsahu základních frekvencí 16 Hz až 1000 Hz, dále také stejnosměrný výkon. U stejnosměrného výkonu je limitován proud horní hranicí 100 A což odpovídá největšímu klecovému bočníku s nominální hodnotou 100 A.

Státní etalon elektrického výkonu a práce sestává z následujících částí:

  • 2 ks digitálních multimetrů Agilent 3458A,
  • kalibrátor výkonu Fluke 6100A,
  • kalibrátor výkonu Fluke 6105A,
  • sada napěťových děličů SP nominálních napětí 4 V, 12 V, 24 V, 56 V, 120 V, 240 V a 560 V
  • Sada proudových bočníků ČMI nominálních proudů 0.03 A, 0.1 A, 0.3 A, 1 A, 3 A, 5 A, 10 A, 20 A, 50 A a 100 A,
  • precizní multirozsahový měřicí transformátor proudu (MTP) NMIA,
  • MVRD – multirozsahový napěťový dělič do 1000 V.

Základní metrologické charakteristiky:

CMC (50 Hz):             cos φ 1 (sin φ 1)           25 µW/VA (25 µVAr/VA)

                                  cos φ 0.5 (sin φ 0.5)    15 µW/VA (15 µVAr/VA)

                                  cos φ 0 (sin φ 0)          8.2 µW/VA (8.2 µVAr/VA)

el. napětí:                   1 V až 1000 V

el. proud AC:              0.001 A až 200 A

el. proud DC:              0.001 A až 100 A

cos φ:                         0 až ±1, ∀ f <16;1000> Hz

sin φ:                          0 až ±1, ∀  <16;1000> Hz

frekvence:                   DC, 16 Hz až 1000 Hz

Obrázková galerie: