Jste zde

Státní etalon frekvence a času

Název etalonu: Státní etalon času a frekvence ČR

Kódové označení: ECM 440-1/97-002

Rok vyhlášení: 1997

Pracoviště: ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Garant: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 17

Definice sekundy má znění:

Sekunda, symbol s, je jednotkou času. Je definována fixováním číselné hodnoty cesiové frekvence ΔνCs, přechodové frekvence atomu cesia 133 v klidovém stavu při přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu, rovné 9 192 631 770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, jež je rovna s-1.

Uchováváním Státního etalonu času a frekvence (SEČF) je v České Republice pověřena Laboratoř Státního etalonu času a frekvence (LSEČF) v Ústavu fotoniky a elektroniky (ÚFE) Akademie věd ČR, v.v.i.

LSEČF vytváří časovou stupnici UTC(TP), která je národní aproximací (predikcí) světového koordinovaného času UTC. Sekunda UTC(TP) a s ní koherentní frekvence jsou v současnosti realizovány prostřednictvím průmyslových cesiových frekvenčních etalonů (hodin) 5071A/001.

Hodiny 5071A/001 jsou aktuálně nejpřesnějším a dlouhodobě nejstabilnějším průmyslově vyráběným autonomním zdrojem frekvence. Výrobce zaručuje, že je jejich přirozená (tj. nijak nekorigovaná) relativní frekvenční odchylka v rozsahu technických podmínek menší než 5·1013 vůči ideální realizaci definice.

Nejistota aproximace sekundy SI je dána především frekvenční nestabilitou cesiových hodin, která činí 6∙10−14 pro průměrovací interval 1 den.

LSEČF na stupnici UTC(TP) navazuje další časové stupnice vytvářené kvantovými etalony času a frekvence, které jsou v provozu v partnerských laboratořích v ČR. Takto navazované stupnice se pak spolu se stupnicí UTC(TP) podílí na tvorbě světového koordinovaného času UTC ve spolupráci s Mezinárodním úřadem pro míry a váhy (BIPM).

LSEČF provádí kalibrace přesných zdrojů času a frekvence jako jsou atomové hodiny, vysoce stabilní oscilátory a generátory, a to autonomní i řízené signály GNSS. Kalibrovány jsou rovněž časové přijímače signálů satelitních navigačních systémů GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, SBAS, BeiDou).

 

 

 

Obrázková galerie: