Jste zde

oddělení primární etalonáže fyzikální chemie

Kontakt

6016 - oddělení primární etalonáže fyzikální chemie
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • metrologie v chemii
 • objem

Kalibrované přístroje

 • flow cups
 • capillary viscometers
 • reference liquids
 • rotary viscometers
 • glass hydrometers
 • Conductivity meters
 • odměrné válce
 • fals
 • byrety
 • pipety
 • automatické pipety
 • pyknometry
 • vzorkovače
 • stříkačky
 • odměrné sklo
 • pístová objemová měřidla

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
 • provádění expertní posuzovatelské činnosti při akreditacích metrologických pracovišť
 • kalibrace objemových měřidel: dekontaminační protokol
 • příprava certifikovaných referenčních materiálů elektrolytické konduktivity a pH:
 • Akreditace:

Další specifikace

Bezpečnostní listy nejsou vydávány - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a č. 1272/2008, jedná se o bezpečné látky