Jste zde

oddělení primární etalonáže fyzikální chemie

Kontakt

6016 - oddělení primární etalonáže fyzikální chemie
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • metrologie v chemii
  • objem

  Kalibrované přístroje

  • flow cups
  • capillary viscometers
  • reference liquids
  • rotary viscometers
  • glass hydrometers
  • Conductivity meters
  • odměrné válce
  • fals
  • byrety
  • pipety
  • automatické pipety
  • pyknometry
  • vzorkovače
  • stříkačky
  • odměrné sklo
  • pístová objemová měřidla

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • poradenská a konzultační činnost
  • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
  • provádění expertní posuzovatelské činnosti při akreditacích metrologických pracovišť
  • typové zkoušky výčepních nádob a metrologické posudky měřidel výše uvedených oborů
  • kalibrace objemových měřidel: dekontaminační protokol
  • příprava referenčních materiálů:

  Další specifikace

  bezpečnostní listy