Jste zde

oddělení primární nanometrologie a technické délky

Kontakt

6014 - oddělení primární nanometrologie a technické délky
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • délka

Kalibrované přístroje

 • 1-D souřadnicové měřicí stroje
 • koncové měrky
 • dlouhé koncové měrky
 • vnější válec (kolík, píst, trn, drát)
 • vnitřní válec (kroužek)
 • koule
 • trny
 • kroužky
 • přímá hrana (příměrné pravítko)
 • thread plugs, plain
 • závitový trn, přímý (válcový)
 • rovinná (příměrná, rýsovací) deska
 • kontaktní přístroje na koncové měrky ve vertikální poloze
 • 1D měřicí stroje (délkoměry)
 • mikrometry
 • posuvná měřidla
 • 1D měřicí stroj (délkoměry)
 • zkušební síta
 • geometrické etalony

Další služby

 • kalibrace čítačů částic
 • kalibrace etalonů v oblasti nanometrologie (difrakční mřížky, etalony výšky schodku, etalony pro elektronovou mikroskopii)
 • měření pomocí metod rastrovací sondové mikroskopie
 • numerické modelování a zpracování experimentálních dat

Další specifikace

Oddělení primární nanometrologie a technické délky provádí výzkum v oblasti měření s velmi vysokým rozlišením, zejména pomocí metod rastrovací sondové mikroskopie (Scanning Probe Microscopy). To zahrnuje měření lokálních geometrických, mechanických, termálních, elektrických, magnetických a optických veličin s rozlišením až v řádu jednotek nanometrů. Zabýváme se také vývojem metod návaznosti pro tato měření a vývojem numerických a softwarových nástrojů pro interpretaci dat. Dále provádíme řadu měření v oblasti technické délky jak je uvedeno výše.