Jste zde

oddělení primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu kapalin a refraktometrie

Kontakt

5012 - oddělení primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu kapalin a refraktometrie
Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • metrologie v chemii
 • objem
 • průtok
 • teplota a vlhkost
 • tlak

Kalibrované přístroje

 • refractometers
 • plynové průtokoměry
 • plynoměry
 • přepočítávače množství plynu
 • odměrné skleněné nádoby
 • odměrné kovové nádoby
 • odměrné válce
 • fals
 • byrety
 • pipety
 • automatické pipety
 • pyknometry
 • vzorkovače
 • stříkačky
 • odměrné sklo
 • pístová objemová měřidla
 • pístové tlakoměry
 • deformační tlakoměry
 • číslicové tlakoměry
 • snímače a převodníky tlaku
 • skleněné teploměry
 • indikační teploměry včetně měřicích řetězců teploty, jejich teplotních sond a charakterizace teplotních komor

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • kalibrace plynoměrů
 • kalibrace průtokoměrů pro plyny 
 • provádění srovnávacích zkoušek zkušeben plynoměrů autorizovaných metrologických středisek
 • provádění srovnávacích zkoušek a kruhové testy zkušebních stanic plynoměrů
 • typové zkoušky plynoměrů
 • typové zkoušky a ověřování přepočítávačů protečeného množství plynu
 • poradenská činnost uživatelům plynoměrů a průtokoměrů na plyny výrobcům a opravcům plynoměrných zařízení (plynoměrů, přepočítávačů protečeného množství plynu a souvisejících měřidel)
 • účast na tvorbě legislativy pro plynárenství
 • školení pracovníků
 • provádění zkrácených zkoušek přepočítávačů množství plynu 

Malý objem

Ověřovaná stanovená měřidla

 • kovové odměrné nádoby
 • výčepní nádoby
 • odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu

 

Další služby

provádí připomínkování metrologických předpisů

 • odborné posudky na měřidla v oblasti své činnosti
 • technické zkoušky pro schválení typu měřidla
 • metrologické konzultace
 • školení z metrologických a odborných předpisů
 • zkrácené zkoušky přepočítávačů množství plynu

 

Refraktometrie 

 • kalibrace refraktometrů (v jednotkách indexu lomu, % Brix, aj., refraktometry pro automobilový průmysl)