Jste zde

Přesné časové a frekvenční porovnání prostřednictvím optických telekomunikačních sítí

Přesné časové a frekvenční porovnání prostřednictvím optických telekomunikačních sítí

Accurate time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks (SIB02 - NEAT-FT)

Moderní (optické) atomové hodiny dosahují takové přesnosti, že je již nebude možné na dálku porovnávat prostřednictvím satelitních navigačních nebo telekomunikačních systémů tak, jak se tomu v současnosti děje u stávajících atomových zdrojů času a frekvence. K přesnému porovnávání optických hodin lze s výhodou využít optická vlákna – ať už dedikovaná nebo v rámci existujících optických telekomunikačních sítí.

Cílem projektu je vyvinout metody a prostředky pro velmi přesná porovnávání času a frekvence („časový a frekvenční transfer“) a distribuci času a frekvence prostřednictvím optických vláken a plně optických telekomunikačních sítí.

Česká republika se do tohoto projektu zapojila výzkumným týmem z ÚFE, přidružené laboratoře ČMI v čele s Ing. Alexandrem Kunou, CSc., kuna@ufe.cz.

Webové stránky projektu