You are here

Přesné časové a frekvenční porovnání prostřednictvím optických telekomunikačních sítí