Jste zde

Státní etalon velmi malých průtoků kapalin

Název etalonu: Státní etalon velmi malých průtoků kapalin

Kódové označení: ECM 142-1/19-062

Rok vyhlášení: 2019

Pracoviště: odd. 6015 ČMI OI Brno

Garant: Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: -

Etalon byl zřízen k zabezpečení přenosu jednotky velmi malých průtoků kapalin (l/s) a velmi malých proteklých množství kapaliny (L) na pracovní etalony nižších řádů a na pracovní měřidla v ČR.

Z hlediska přesnosti, stability měření, možnosti zapojení jednotlivých principů měřidel a vlivu nejistot měření byla v oblasti měření mikroprůtoků použita primární hmotnostní metoda s váhami. Pro efektivnější měření bylo uvažováno o využití přesných průtokoměrů jako sekundárních etalonových měřidel. Aby bylo možné využít poměrně širokou škálu měřicích principů, zařízení pracuje s letmým i pevným startem.

 

Státní etalon velmi malých průtoků kapalin sestává z následujících komponent:

-    zásobní nádrž s možností výměny kapaliny (destilovaná voda),

-    filtr, pro průtoky do 500 ml/h,

-    zdroj průtoku - dvě čerpadla s rozsahem (10 až 600)g/h a (500 až 6000)g/h,

-    regulační větve s kontrolním ventilem a možností nastavení průtoku,

-    etalonové coriolisové průtokoměry s rozsahem (10 až 600)g/h a (500 až 6000)g/h a teplotou do 50°C,

-    měřicí část pro upevnění měřidla, resp. měřidel v rozsahu (10 až 600)g/h a (500 až 6000)g/h s etalonovými teploměry PT100,

-    váhy s přesností 0,1mg/0,01mg,

-    řídící jednotka a vyhodnocovací zařízení.

 

Základní metrologické charakteristiky:

Měřicí rozsah:

(10 až 6 000) g/h

(10 až 6 000) ml/h

Pracovní tlak:

(140 – 340) Pa

Zkušební kapalina:

Destilovaná voda

Teplota vody:

(25 ± 5 ) °C

Rozšířená nejistota (CMC) – hmotnostní průtok

0,50 % pro průtok (10 až 30) g/h

0,15 % pro průtok (30 až 2000) g/h

0,20 %  pro průtok (2000 až 6000) g/h

Rozšířená nejistota (CMC) – objemový průtok

0,60 % pro průtok (10 až 30) ml/h

0,20 % pro průtok (30 až 2000) ml/h

0,25 %  pro průtok (2000 až 6000) ml/h

 

Obrázková galerie: