Jste zde

Měření aktivity

Měření aktivity otevřených a uzavřených zářičů (dále URZ), měření aktivity značených sloučenin, měření aktivity otěrů z URZ a pracovních ploch v laboratořích, měření aktivity extraktů z URZ.

Používané etalony a přístroje:

Primární etalony 226Ra

Sekundární kalibrační etalony OI Praha

4 π-γ ionizační komora, scintilační spektrometr γ
Kapalinový scintilační spektrometr α-β (dále LS)
Plynové proporcionální počítače 
 
Používané metody:
spektrometrie γ
kapalinová scintilační spektrometrie
měření na plynových počítačích