You are here

Activity measurement

Měření aktivity otevřených a uzavřených zářičů (dále URZ), měření aktivity značených sloučenin, měření aktivity otěrů z URZ a pracovních ploch v laboratořích, měření aktivity extraktů z URZ.

Používané etalony a přístroje:

Primární etalony 226Ra

Sekundární kalibrační etalony OI Praha

4 p-g ionizační komora, scintilační spektrometr g
Kapalinový scintilační spektrometr a, b (dále LS)
Plynové proporcionální počítače 
Používané metody:
spektrometrie g
kapalinová scintilační spektrometrie
měření na plynových počítačích