Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

1

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
1 - 20 Pa 10 % MH

Technická způsobilost

Podmínky měření

absolutní tlak plyn

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace deformačních tlakoměrů
Kalibrace číslicových tlakoměrů