Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

9.6

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0.1 - 0.2 Ω 0.86 μΩ/Ω

Technická způsobilost

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace multikalibrátorů
Kalibrace číslicových multimetrů
Kalibrace odporových dekád stejnosměrným elektrickým proudem
Kalibrace stejnosměrných elektrických odporů