Jste zde

oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin

Kontakt

6011 - oddělení primární etalonáže ss a nf elektrických veličin
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • čas a frekvence
 • elektrické veličiny a magnetismus
 • teplota a vlhkost

Kalibrované přístroje

 • standard cell
 • solid state voltage standard
 • zdroj stejnosměrného napětí
 • multifunkční kalibrátory
 • nanovoltmetry
 • mikrovoltmetry
 • stejnosměrné voltmetry
 • multimetry
 • multifunkční převodníkové etalony
 • resistance box
 • ohmmetry
 • generátory stejnosměrného proudu
 • měřidla stejnosměrného proudu
 • fixed resistor
 • fused - silica standard capacitor two terminal pair
 • standard capacitor
 • fixed capacitor
 • switched capacitor
 • capacitance box
 • switched capacitor
 • fixed inductor
 • variable indoctor
 • inductance box
 • thermal voltage converter with amplifier
 • mikropotenciometry
 • AC-DC transfer standards
 • thermal voltage converter
 • Thermal voltage converter with range extender
 • AC-DC transfer standard
 • zdroje střídavého napětí
 • střídavé voltmetry
 • Inductive voltage divider
 • generátory střídavého proudu
 • transconductance amplifier
 • střídavé ampérmetry
 • převodníky proudu
 • měřidla výkonu
 • měřidla energie
 • výkonové měniče
 • wattmetry
 • kalibrátory výkonu
 • generátory signálu
 • THD meters: total harmonic distorsion THD
 • voltmetry
 • ampérmetry
 • teploměrné mosty
 • flikmetry
 • pH-metry
 • simulátory pH
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu R
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu S
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu B
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu J
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu T
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu E
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu K
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu N
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu M
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu Fe-ko
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu L
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu A
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 100)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 200)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 500)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 1000)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 100)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 1000)
 • resistance box
 • související etalony
 • digitální revizní přístroje
 • klešťové multimetry
 • kmitočtové etalony
 • časové čítače
 • elektronické čítače
 • mechanicky ovládané stopky
 • teplotní kalibrátory

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony) 
 • provádění odborného metrologického dohledu v podnicích a provádění expertní činnosti při posuzování metrologických pracovišť
 • typové zkoušky elektroměrů