Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

ACV02

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0.5 - 5 V 5 - 45 µV/V

Technická způsobilost

Podmínky měření

frekvence 10 Hz až 1 MHz

Postup

Číslo postupu Název postupu
Odvození stupnice AC-DC diference napětí