Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

1.12

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0.01 - 2.5 m Q(0,8; 1,4×L) µm

Technická způsobilost

Garant služby

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace souřadnicových měřicích strojů