Jste zde

oddělení technické délky

Kontakt

8015 - oddělení technické délky
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • délka
 • rovinný úhel

Kalibrované přístroje

 • výškoměry
 • stupňové měrky
 • vnější válec (kolík, píst, trn, drát)
 • vnitřní válec (kroužek)
 • koule
 • 90° (ocelový, žulový, zkušební) hranol (úhelník)
 • 90° příměrný válec (válcový úhelník)
 • trny
 • kroužky
 • deska s koulemi
 • tyč s koulemi
 • souřadnicové měřicí stroje (CMM)
 • sestava válec/píst
 • 1D měřicí stroje (délkoměry)
 • souřadnicové měřicí stroje
 • etalony délky
 • měřická pásma
 • měřidla délky
 • měřidla vzdálenosti

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • školení a zkoušky pracovníků organizací, včetně vystavení Osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů
 • technické poradenství v oboru souřadnicové měřící techniky
 • externí kalibrace

 

Měřící zařízení používané pro měření, kalibrace a ověřování:

Souřadnicový měřicí stroj 
 • ZEISS XENOS
 • Specifikace: E0,MPE  (0,3 + 1,0L) µm; L v m
 • Měřicí rozsah: (900 x 1500 x 620) mm
 • Senzor: Dotykový
 • Software: Calypso, Gear Pro, VCMM
 • Další vybavení: Rotační stůl (RT-AB)
Souřadnicový a měřící stroj Zeiss Xenox

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj

 • WERTH video check HA
 • Specifikace: E0,MPE   (0,5 + 1,1L) µm; L v m
 • Měřicí rozsah: (800 x 400 x 200) mm
 • Senzory: Optický, Dotykový, Opticko-dotykový, Laserový
 • Software: WinWerth
Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj

Souřadnicový měřicí stroj

 • SIP CMM 5
 • Specifikace: E0,MPE (0,8 + 1,3L) µm; L v m
 • Měřicí rozsah: (720 x 720 x 550) mm
 • Senzor: Dotykový
 • Software: Metrolog

Souřadnicové měřicí rameno

 • Faro Quantum Arm
 • Specifikace: E0,MPE 0,027 mm
 • Měřicí rozsah: 1800 mm
 • Senzory: Dotykový, Liniový laser skener
 • Software: Metrolog, Geomagic

Laserový interferometr

 • Renishaw XL80
 • Specifikace: ±0,5 µm/m
 • Měřicí rozsah: 50 m
 • Další vybavení: optické prvky pro měření délky, přímosti, rovinnosti, kolmosti

Měřicí trať s laserovým interferometrem

 • Specifikace: Dle měřené úlohy
 • Měřicí rozsah: 30 m
 • Senzory: Optický, laserový

Kalibrační tělesa:

 • Stupňová měrka
 • Deska s koulemi
 • Tyč s koulemi
 • Koule
 • Kroužek
 • Free-form
 • Fotogrammetrické tyče
 • Čárkové měřítko