Jste zde

CMC v oboru "fotometrie a radiometrie"

Měřená veličina: Svítivost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(1 - 1.0E+4) cd (0.9 - 0.8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti (2000 až 2856) K
818-MP-C811
(1 - 1.0E+4) cd (0.8 - 0.9) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti (2856 až 3200) K
818-MP-C811
17 (1 - 2.0E+4) cd (0.8 - 0.8) % 818-MP-C811
Měřená veličina: Citlivost na osvětlenost, zdroj obsahující wolframové vlákno
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(- - -) A/lx (0.9 - 0.8) %
 • Osvětlenost (0.1 až 10) lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
(- - -) A/lx (0.8 - 0.8) %
 • Osvětlenost (10 až 1000) lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
(- - -) A/lx (0,8 - 1,2) %
 • Osvětlenost (1000 až 30000) lx
 • Korelovaná teplota chromatičnosti 2856 K
818-MP-C811
Měřená veličina: Světelný tok
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(10 - 3.0E+4) lm (0,9 - 1,5) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti (2000 až 3200) K
818-MP-C807
19 (10 - 2.0E+4) lm (1 - 1) % 818-MP-C807
Měřená veličina: Osvětlenost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(0.1 - 10) lx (0,9 - 0,8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti (2000 až 3200) K
818-MP-C811
(10 - 1000) lx (0,8 - 0,8) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti (2000 až 3200) K
(1000 - 3.0E+4) lx (0,8 - 1,2) %
 • Korelovaná teplota chromatičnosti (2000 až 3200) K
818-MP-C811
6 (5 - 5.0E+4) lx (2.2 - 2.2) % 818-MP-C801
6 (1 - 5.0E+4) lx (0.8 - 0.8) % 818-MP-C811
Měřená veličina: Propustnost, kolmá spektrální
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(0.65 - 1) (0,0008 - 0,0008)
 • Vlnová délka (380 až 1000) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0041 - 0,0041)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0013 - 0,0013)
 • Vlnová délka (400 až 700) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.3 - 0.65) (0,0017 - 0,0017)
 • Vlnová délka (700 až 1000) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.02 - 0.3) (0,0015 - 0,0015)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.02 - 0.3) (0,00022 - 0,00022)
 • Vlnová délka (400 až 1000) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
Měřená veličina: Absorbance, regulární, spektrální
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(0 - 0.19) (0.0003 - 5.0E-5)
 • Vlnová délka (380 až 1000) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.19 - 0.52) (0.0019 - 0.0052)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.19 - 0.52) (0.0009 - 0.0019)
 • Vlnová délka (400 až 700) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.19 - 0.52) (0.0011 - 0.0025)
 • Vlnová délka (700 až 1000) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.52 - 1.7) (0.0022 - 0.0339)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(0.52 - 1.7) (0.0003 - 0.0048)
 • Vlnová délka (400 až 1000) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(1.7 - 3) (0.03 - 0.0969)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
(1.7 - 3) (0.0017 - 0.0362)
 • Vlnová délka (400 až 1000) nm
 • Šířka pásma < 3 nm
818-MP-C810
Měřená veličina: Vlnová délka
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(400 - 1650) nm (2.0E-6 - 2.0E-6) (bezrozměrný)
 • Kontinuální zdroj ˃ 0,05 mW
818-MP-C813
(400 - 1650) nm (1.0E-7 - 1.0E-7) (bezrozměrný)
 • Kontinuální zdroj záření o jedné vlnové délce ˃ 0,05 mW
818-MP-C813
(400 - 1650) nm (1.0E-7 - 1.0E-7) (bezrozměrný)
 • Kontinuální zdroj záření o jedné vlnové délce ˃ 0,05 mW
818-MP-C813
11 (200 - 1700) nm (0.2 - 0.2) nm 818-MP-C810
11 (200 - 1700) nm (0.2 - 0.2) nm 818-MP-C810
16 (800 - 1650) nm (4.0E-9 - 4.0E-9) nm 818-MP-C813
22 (365 - 923) nm (0.4 - 0.4) nm 818-MP-C806
Měřená veličina: Spektrální koeficient odrazu R
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 (0 - 100) % ((0,1 + 0,010R) - (0,1 + 0,010R)) % (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 460) nm
 • geometrie 8º / t, 8º / d
818-MP-C802
1 (0 - 100) % ((0,12 + 0,008R) - (0,12 + 0,008R)) % (abs.)
 • Vlnová délka (465 až 780) nm
 • geometrie 8º / t, 8º / d
818-MP-C802
1 (0 - 100) % ((0,17 + 0,014R) - (0,17 + 0,014R)) % (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 780) nm
 • geometrie 0º / 45º
818-MP-C802
1 (0 - 100) % ((0,1 + 0,010R) - (0,1 + 0,010R)) % (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 460) nm
 • geometrie 8º / t, 8º / d
818-MP-C802
1 (0 - 100) % ((0,12 + 0,008R) - (0,12 + 0,008R)) % (abs.)
 • Vlnová délka (465 až 780) nm
 • geometrie 8º / t, 8º / d
818-MP-C802
1 (0 - 100) % ((0,17 + 0,014R) - (0,17 + 0,014R)) % (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 780) nm
 • geometrie 0º / 45º
818-MP-C802
Měřená veličina: Barva povrchu, kolorimetrická souřadnice L*
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
2 (2 - 99) (0.35 - 0.35) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
2 (-110 - 110) (0.25 - 0.25) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
2 (2 - 99) (0.4 - 0.4) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
2 (-110 - 110) (0.3 - 0.3) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
Měřená veličina: Barva povrchu, kolorimetrická souřadnice Y
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
3 (0.002 - 0.8) (0.0005 - 0.0005) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
3 (0.3 - 100) (0.25 - 0.25) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
3 (0.002 - 0.7) (0.0005 - 0.0005) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
3 (0.3 - 100) (0.35 - 0.35) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
3 (0.002 - 0.7) (0.0007 - 0.0007) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
3 (0.002 - 0.8) (0.0007 - 0.0007) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
Měřená veličina: Barva povrchu, kolorimetrická souřadnice L
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
4 (2 - 99) (0.35 - 0.35) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
4 (0.002 - 0.6) (0.0005 - 0.0005) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
4 (2 - 99) (0.4 - 0.35) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
4 (0.002 - 0.6) (0.0008 - 0.0008) % (abs.)
 • geometrie 8º / t, 8º / d, 0º / 45º
818-MP-C802
Měřená veličina: Lesk
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
5 (0.1 - 150) GU (1.8 - 1.8) GU
 • geometrie 20º, 60º, 85º
818-MP-C808
Měřená veličina: Ozářenost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
7 (0.0001 - 1000) mW/cm2 (5 - 5) %
 • Vlnová délka (230 až 470) nm
818-MP-C801
Měřená veličina: Náhradní teplota chromatičnosti
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
8 (2000 - 1.0E+4) K (10 - 85) K 818-MP-C801
Měřená veličina: Kolmá spektrální propustnost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
9 (0.1 - 1) (0.0012 - 0.0012)
 • Vlnová délka (200 až 380) nm
818-MP-C810
9 (0.001 - 0.1) (0.0001 - 0.0001)
 • Vlnová délka (200 až 380) nm
818-MP-C810
9 (0.6 - 1) (0.0008 - 0.0008)
 • Vlnová délka (380 až 1000) nm
818-MP-C810
9 (0.3 - 0.6) (0.0041 - 0.0041)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
818-MP-C810
9 (0.3 - 0.6) (0.00056 - 0.00056)
 • Vlnová délka (400 až 700) nm
818-MP-C810
9 (0.3 - 0.6) (0.0017 - 0.0017)
 • Vlnová délka (700 až 1000) nm
818-MP-C810
9 (0.02 - 0.3) (0.0015 - 0.0015)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
818-MP-C810
9 (0.02 - 0.3) (0.00022 - 0.00022)
 • Vlnová délka (400 až 1000) nm
818-MP-C810
9 (0.001 - 0.02) (0.0002 - 0.0002)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
818-MP-C810
9 (0.001 - 0.02) (8.0E-5 - 8.0E-5)
 • Vlnová délka (400 až 1000) nm
818-MP-C810
Měřená veličina: kolmá spektrální absorbance
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
10 (0 - 1) (0.0005 - 0.0052) (abs.)
 • Vlnová délka (200 až 380) nm
818-MP-C810
10 (1 - 3) (0.0004 - 0.046) (abs.)
 • Vlnová délka (200 až 380) nm
818-MP-C810
10 (0 - =-LOG10(H157)) (0.0003 - 0.0006) (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 1000) nm
818-MP-C810
10 (0.22 - 0.52) (0.003 - 0.006) (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
818-MP-C810
10 (0.22 - 0.52) (0.0004 - 0.0008) (abs.)
 • Vlnová délka (400 až 700) nm
818-MP-C810
10 (0.22 - 0.52) (0.0012 - 0.0025) (abs.)
 • Vlnová délka (700 až 1000) nm
818-MP-C810
10 (0.52 - 1.7) (0.0022 - 0.034) (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
818-MP-C810
10 (0.52 - 1.7) (0.0003 - 0.0048) (abs.)
 • Vlnová délka (400 až 1000) nm
818-MP-C810
10 (1.7 - 3) (0.0044 - 0.097) (abs.)
 • Vlnová délka (380 až 400) nm
818-MP-C810
10 (1.7 - 3) (0.0017 - 0.036) (abs.)
 • Vlnová délka (400 až 1000) nm
818-MP-C810
Měřená veličina: Prostupová optická hustota D
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
12 (0 - 4.5) (3.8 - 3.8) (abs.) 818-MP-C812
12 (0 - 4.5) (3.8 - 3.8) (abs.) 818-MP-C812
Měřená veličina: Optický výkon
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
13 (1.0E-9 - 10) W (0.4 - 0.4) %
 • Vlnová délka (800 až 920) nm
818-MP-C813
13 (1.0E-9 - 10) W (0.5 - 0.5) %
 • Vlnová délka (920 až 960) nm
818-MP-C813
13 (1.0E-9 - 10) W (0.45 - 0.45) %
 • Vlnová délka (960 až 1000) nm
818-MP-C813
13 (1.0E-9 - 10) W (0.47 - 0.47) %
 • Vlnová délka (1000 až 1580) nm
818-MP-C813
13 (1.0E-9 - 10) W (0.6 - 0.6) %
 • Vlnová délka (1580 až 1650) nm
818-MP-C813
Měřená veličina: Optický útlum
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
14 (0 - 65) dB (0.052 - 0.052) dB (abs.)
 • Vlnová délka (800 až 1650) nm
818-MP-C813
Měřená veličina: Linearita
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
15 (0 - 0.5) dB (0.004 - 0.004) dB
 • Výkonová úroveň 0 DBm až 65 dBm
 • Vlnová délka (800 až 1650) nm
818-MP-C813
Měřená veličina: Jas
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
18 (1 - 3.0E+4) cd.m-2 (1.1 - 1.1) % 818-MP-C805
Měřená veličina: Spektrální ozářenost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
20 (0.65 - 300) nW.m-2.nm-1 (3.4 - 3.4) %
 • Vlnová délka (300 až 400) nm
818-MP-C806
20 (0.65 - 300) nW.m-2.nm-1 (3 - 3) %
 • Vlnová délka (400 až 1700) nm
818-MP-C806
20 (0.65 - 300) nW.m-2.nm-1 (4.5 - 4.5) %
 • Vlnová délka (1700 až 2500) nm
818-MP-C806
Měřená veličina: Spektrální zář
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
21 (1.12 - 10) nW.s-1.m-2.nm-1 (3.2 - 3.2) %
 • Vlnová délka (370 až 800) nm
818-MP-C806
21 (1.12 - 10) nW.s-1.m-2.nm-1 (3.6 - 3.6) %
 • Vlnová délka (800 až 1000) nm
818-MP-C806
21 (1.12 - 10) nW.s-1.m-2.nm-1 (3 - 3) %
 • Vlnová délka (1000 až 1700) nm
818-MP-C806
21 (1.5 - 95) nW.s-1.m-2.nm-1 (3.2 - 3.2) %
 • Vlnová délka (370 až 800) nm
818-MP-C806
21 (1.5 - 95) nW.s-1.m-2.nm-1 (3.6 - 3.6) %
 • Vlnová délka (800 až 1000) nm
818-MP-C806
21 (1.5 - 95) nW.s-1.m-2.nm-1 (3 - 3) %
 • Vlnová délka (1000 až 1700) nm
818-MP-C806
Měřená veličina: Spektrálně integrální parametry: náhradní teplota chromatičnosti Tc
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
23 (2000 - 1.0E+4) K (20 - 20) K 818-MP-C806
23 (2000 - 1.0E+4) K (20 - 20) K 818-MP-C806
Měřená veličina: Spektrálně integrální parametry: index podání barev Ra
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
23 (1 - 100) (1.2 - 1.2) (abs.) 818-MP-C806
23 (1 - 100) (0.7 - 0.7) (abs.) 818-MP-C806
Měřená veličina: Spektrálně integrální parametry: Barva světla, kolorimetrická souřadnice x
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
23 (0.002 - 0.7) (0.0025 - 0.0025) (abs.) 818-MP-C806
23 (0.002 - 0.8) (0.002 - 0.002) (abs.) 818-MP-C806
23 (0.002 - 0.7) (0.0014 - 0.0014) (abs.) 818-MP-C806
23 (0.002 - 0.8) (0.001 - 0.001) (abs.) 818-MP-C806
Měřená veličina: Spektrálně integrální parametry: Barva světla, kolorimetrická souřadnice u´
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
23 (0.002 - 0.6) (0.0017 - 0.0017) (abs.) 818-MP-C806
23 (0.002 - 0.6) (0.0015 - 0.0015) (abs.) 818-MP-C806
23 (0.002 - 0.6) (0.0009 - 0.0009) (abs.) 818-MP-C806
23 (0.002 - 0.6) (0.0006 - 0.0006) (abs.) 818-MP-C806