Jste zde

oddělení radiometrie a fotometrie

Kontakt

8018 - oddělení radiometrie a fotometrie
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • fotometrie a radiometrie

Kalibrované přístroje

 • lampa s wolframovým vláknem, jiné zdroje
 • luxmetr
 • širokopásmový detektor
 • vláknově optické detektory křemíkových pastí
 • UV-A radiometr
 • spektrálně neutrální materiál
 • zdroj použitý v oblasti vláknové optiky
 • analyzátor optického spektra
 • měřič vlnových délek
 • spektrofotometry
 • kolorimetrický etalon
 • kolorimetry
 • leskoměry
 • leskoměrné etalony
 • světelné zdroje
 • kolorimetrické boxy
 • transmisní spektrofotometry
 • etalonové filtry
 • optické denzitometry
 • etalony optické hustoty
 • optické radiometry
 • vláknové výkonoměry
 • atenuátory
 • vláknové spektrální analyzátory
 • etalonové světelné zdroje
 • jasoměry
 • spektroradiometry
 • zdroje optického záření

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

Kalibrace přístrojůOvěřování luxmetrůZkoušení světelných zdrojů a svítidel
Kalibrované přístroje v oblasti:

Charakteristiky detektorů záření UV/VIS/NIR

Radiometrie

 • Kalibrace spektrální responzivity detektorů v ultrafialové (UV) spektrální oblasti (250 - 400) nm
 • Kalibrace spektrální responzivity detektorů ve viditelné (VIS) spektrální oblasti (380 - 810) nm
 • Kalibrace spektrální responzivity detektorů v infračervené (IČ) spektrální oblasti (800 - 1700) nm
 • Kalibrace integrálních detektorů UV záření (250 - 400) nm
 • Kalibrace filtrovaných radiometrů UV záření (250 – 400) nm
 • Kalibrace neselektivních (spektrálně nezávislých) radiometrů optického záření
 • Kalibrace detektorů tepelného toku vyjádřeného v jednotce (W/m2)  
 • Kalibrace radiometrů UV a viditelného záření
 • Kalibrace UV dozimetrů (UV integrátorů)
 • Kalibrace laserových radiometrů, detektorů laserového záření
 • Kalibrace vlnové délky

Vláknová optika

 • Kalibrace měřidel optického výkonu detektorů optického výkonu pro vláknovou optiku (800 - 1700) nm
 • Kalibrace zdrojů optického záření pro vláknovou optiku
 • Kalibrace spektrální responzivity měřidel optického výkonu

Fotometrie

Kalibrace luxmetrů a ověřování luxmetrů: objednávkový formulář pro kalibraci, pro ověření; vyplněný formulář zasílejte na tento e-mail: luxmetry(a)cmi.cz
 • Kalibrace jasoměrů, jasových nástavců (luxmetr s jasovým nástavcem)  
 • Kalibrace jasových analyzátorů
 • Kalibrace jasových kamer
 • Kalibrace etalonů svítivosti
 • Kalibrace etalonů celkového světelného toku

Zkušebna světelných zdrojů a svítidel

 • Zkoušky akreditované
 • Měření celkového světelného toku světelných zdrojů a svítidel (lm)
 • Měření měrného výkonu světelných zdrojů a svítidel (lm/W)
 • Měření prostorového rozložení svítivosti světelných zdrojů a svítidel (cd)
 • Měření vyzařovacího úhlu světelných zdrojů a svítidel (°)
 • Měření spektrálních charakteristik světelných zdrojů a svítidel

Měření kolorimetrických prostorově závislých parametrů, které charakterizují barvu světla zdroje:

 • Kolorimetrické (trichromatické) souřadnice (x,y)
 • Index podání barev Ra,
 • Náhradní teplota chromatičnosti Tcp (K),
 • Dominantní a průměrná vlnová délka (λ)

Měření elektrických parametrů světelných zdrojů a svítidel:

 • elektrický příkon (W)
 • elektrický proud (A)
 • elektrické napětí (V)
 • učiník
 • celkové harmonické zkreslení

Výstupy ve standardizovaných formátech typu:

 • IES Files (*.ies)
 • EULUMDAT Files - LDT (*.ldt)
 • CIE Files ((*.cie)

 

Spektrální vyzařovací charakteristiky zdrojů optického záření

Radiometrie světelných zdrojů Spektroradiometrie

 • Kalibrace spektrálních charakteristik zobrazovacích monitorů
 • Spektrální kalibrace zdrojů záření (zář i ozářenost) v oblasti spektra ultrafialového, viditelného
 • a infračerveného (200 - 1050) nm
 • Spektrální a integrální kalibrace zdrojů ultrafialového záření (UV), (200 - 400) nm
 • Kalibrace kolorimetrických vizuálních porovnávacích komor, světelných boxů, světelných tunelů, fotostabilitní komory (fotostabilní skříně)

Spektrální vlastnosti optických materiálů

Spektrofotometrie

 • Kalibrace sad etalonových filtrů pro škálu transmitancí (spektrální propustnost)
 • Kalibrace sad etalonových filtrů pro škálu vlnových délek (Holmium, Dydimium)
 • Kalibrace spektrofotometrů pro měření spektrální transmitance a absorbance
 • Kalibrace denzitometrických klínů, (etalonu optických hustot, etalonu odrazných hustot)
 • Kalibrace denzitometru
 • Kalibrace senzitometru
 • Kalibrace měřiče propustnosti pro automobilová skla

Měření barvy (kolometrie) a ostatní speciální integrální měření vlastností materiálů

 • Kalibrace kolorimetrů
 • Kalibrace kolorimetrických spektrofotometrů pro remisní kolorimetrii povrchu, měřicí geometrie:
 • d/8, t/8, 0/45
 • Kalibrace kolorimetrických etalonů měřicí geometrie: 8/d, 8/t, 0/45

Leskoměry

 • Kalibrace leskoměrů, měřicí geometrie 20°, 60°, 85°
 • Kalibrace leskoměrných standardů, měřicí geometrie 20°, 60°, 85°

Retroreflektrometry

 • Kalibrace retroreflektometrů a retroreflektometrických etalonů

Spektrálně integrální měření pro zdroje a detektory

 • Kalibrace kolorimetrických charakteristik zobrazovacích monitorů
 • Kalibrace kolorimetrů pro zobrazovací monitory (kolorimetrických analyzátorů).
 • Kalibrace spektrální ozářenosti (irradiance)
 • Kalibrace spektrální záře (radiance)
 • Kalibrace spektroradiometrů pro měření teploty chromatičnosti (CCT), Indexu podání barev Ra (CRI), barvy světla
 • Kalibrace optické otáčivosti (optická aktivity, optická stáčivosti)