Jste zde

oddělení radiometrie a fotometrie

Kontakt

8018 - oddělení radiometrie a fotometrie
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • fotometrie a radiometrie

Kalibrované přístroje

 • lampa s wolframovým vláknem, jiné zdroje
 • luxmetr
 • širokopásmový detektor
 • vláknově optické detektory křemíkových pastí
 • UV-A radiometr
 • spektrálně neutrální materiál
 • zdroj použitý v oblasti vláknové optiky
 • analyzátor optického spektra
 • měřič vlnových délek
 • spektrofotometry
 • kolorimetrický etalon
 • kolorimetry
 • leskoměry
 • leskoměrné etalony
 • světelné zdroje
 • kolorimetrické boxy
 • transmisní spektrofotometry
 • etalonové filtry
 • optické denzitometry
 • etalony optické hustoty
 • optické radiometry
 • vláknové výkonoměry
 • atenuátory
 • vláknové spektrální analyzátory
 • etalonové světelné zdroje
 • jasoměry
 • spektroradiometry
 • zdroje optického záření

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • konzultace
 • vývoj metod měření
 • kalibrace a ověřování luxmetrů: objednávkový formulář pro kalibraci, pro ověření; vyplněný formulář zasílejte na tento e-mail: luxmetry@cmi.cz