Jste zde

Certifikace referenčních materiálů

ČMI zajišťuje zajišťuje certifikaci referenčních materiálů (RM) v souladu s § 8 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, a příslušné prováděcí vyhlášky MPO prostřednictvím Certifikačního orgánu pro certifikaci referenčních materiálů (CORM).

CORM svou práci vykonává za účasti týmu expertů, kteří tvoří stálý poradní orgán (Komise pro RM) a vytváří týmy pro posuzování jednotlivých projektů RM.

Činnost CORM se řídí interním předpisem ČMI č. 017-MP-C001.

Organizační struktura a předmět činnosti CORM jsou popsány v dokumentu ČMI č. 017-PJ-C001.

Český metrologický institut má pro tuto oblast zaveden systém managementu kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a ISO Guide 34.

Certifikace referenčních materiálů se řídí následujícími dokumenty Výboru pro referenční materiály při ISO, ISO/REMCO:

  • ISO Guide 30: 1992 (Amd. 1:2008): Terms and definitons used in connection with reference materials (Termíny a definice používané v souvislosti s referenčními  materiály)
  • ISO Guide 31: 2000:  Reference materials - Contents of certificates and labels (Obsah certifikátů a štítků referenčních materiálů)
  • ISO Guide 33: 2000: Uses of certified reference materials (Použití certifikovaných referenčních materiálů)
  • ISO Guide 34: 2009: General requirements for the competence of reference materials producers  (Obecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů)
  • ISO Guide 35: 2006: Reference materials - General and statistical principles for certification (Všeobecné a statistické principy certifikace referenčních materiálů)

Seznam tuzemských certifikovaných referenčních materiálů (CRM) certifikovaných ČMI

Přehled zahraničních výrobců CRM

Údaje o databázi referenčních materiálů COMAR

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Certifikační orgán pro certifikaci referenčních materiálů (CORM) - RNDr. Pavel Klenovský,  pklenovsky@cmi.cz

Sekretariát oddělení: Mgr. Matilda Roziková, Ph.D., mrozikova@cmi.cz