Jste zde

Státní etalon látkového množství

Název etalonu: Státní etalon látkového množství

Kódové označení: ECM 330-1/21-067

Rok vyhlášení: 2021

Pracoviště: odd. 6016 ČMI OI Brno

Garant: Mgr. Matilda Roziková, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

Hlavní jednotkou látkového množství je mol, šestá základní jednotka soustavy SI. Měření látkového množství patří k nejrozšířenějším měřením, i když v porovnání s fyzikálními měřeními poměrně méně přesným. Relativní nejistoty měření dosahuje nejméně 10-5 až 10-6 mol. Měření látkového množství jsou potřebné ne jenom v chemii nebo chemickém průmyslu, ale také v dalších důležitých oblastech jako jsou např. geologie, zdravotnictví, hutnictví, potravinářství. Návaznost státního etalonu látkového množství na jednotky SI se uskutečňuje prostřednictvím jednotky elektrického odporu a hmotnosti.

Coulometrie jako primární metoda pro stanovení látkového množství má v mezinárodním měřítku pro metrologické instituty nezastupitelnou úlohu, používá se např. k certifikaci čistých látek – primárních referenčních materiálů ve složení s kombinovanou nejistotou obsahu hlavní složky pod 0,01 %, případně roztoků čistých látek bez rušivé matrice. Slouží na realizaci a přenos jednotky látkového množství prostřednictvím primárních certifikovaných referenčních materiálů.

Český metrologický institut v letech 2014–2021 vybudoval primární etalon pro stanovení látkového množství na základě vysoce přesného coulometrického zařízení, které bylo vyhlášeno jako národní etalon pro měření látkového množství.

Hlavním cílem primárního měření na státním etalonu je certifikace primárních referenčních materiálů látkového množství s přímým určením hlavní složky (čistoty). Tyto primární referenční materiály mohou být následně použity pro návaznost měření v různých chemických měřeních.

Státní etalon látkového množství sestává z následujících částí

Přesný proudový zdroj CS 8011 A
Indikační jednotka IU 7011 A
Ventilační jednotka VU 9018 A
Pístová byreta Titronic® 500
Magnetická míchačka
Váhy CP 225D-OCE
Váhy PR 5003 comparator
Vlhkoměr digitální kapacitní s teploměrem D3121
Číslicový tlakoměr DPI 141
Laboratorní pícka typ 003 LP
Počítač a měřicí softvér
Elektrody
Elektrochemická cela

Základní metrologické charakteristiky:

Látkový obsah H+ vyjádřen jako kyselina chlorovodíková:

Rozsah látkového obsahu:                       0,09 – 0,11 mol.kg-1

Rozšířená nejistota U (k = 2):                  5,3. 10-6 mol.kg-1

Obrázková galerie: