Jste zde

Státní etalon vlhkosti plynů

Název etalonu: Státní etalon vlhkosti plynů

Kódové označení: ECM 340-2/14-053

Rok vyhlášení: 2013

Pracoviště: odd. 1012 ČMI OI Praha

Garant: Dr. Ing. Radek Strnad, PhD.

Médium:

vzduch, dusík, metan, zemní plyn

Tlak:

101,325 kPa až 15 MPa

Rosný bod média:

(-70 až +40) °C

Nejistota:

(0,08 až 0,5) °C

Měření vlhkosti vzduchu a vlhkosti plynů je častou úlohou v celé řadě průmyslových odvětví. Protože jednotlivé obory kladou různé požadavky na přesnost a stabilitu měřidel, v průběhu let minulých byla vyvinuta celá řada vlhkoměrů založených na odlišných principech snímání a vyhodnocovaní.

Etalon vlhkosti energetických plynů je založený na principu měření metodou rosného bodu. Generátor umožňuje pracovat v režimech 1P1T, 2P1T, 2P2T a 1P2T pro kalibraci a navazování měřidel rosného bodu a relativní vlhkosti. Rosný bod je určen teplotou, na kterou je třeba vzorek ochladit, aby byl vodní párou nasycen, a začíná vodní pára kondenzovat. 

Vývoj prezentovaného zařízení byl inspirovaný požadavky plynárenského průmyslu na zajištění měření kvality plynu na hraničních předávacích stanicích. Často je kalibrace a návaznost rosného bodu vlhkosti vykonávána za přítomnosti vzduchu, tyto podmínky ovšem nezodpovídají reálným podmínkám, ve kterých zařízení pracují. Proto bylo vyvinuto zařízení – generátor vlhkosti energetických plynů, aby se podmínky při kalibraci měřidel co nejvíce přiblížili k reálným podmínkám. Zařízení umožňuje navázání měřidel při vysokém tlaku proudícího média, které má podobné složení jako zemní plyn, popřípadě jiné energetické plyny.

Etalon může být charakterizován jako 1P1T generátor. To znamená, že konečná měřená vlhkost je závislá na jednom měřeném tlaku a jedné, konstantní, teplotě. Generátor umožňuje měření rosného bodu při různých tlacích až do 15 MPa za přítomnosti různých plynných médií (O2, CH4, CO2).

Připravovaný státní etalon pro měření vlhkosti vzniká na pracovišti OI Praha a jeho vývoj začal v roce 2010. Skládá se ze sestavy saturátoru a předsaturátoru, regulačního ventilu, několika měřidel tlaku a tlakové diference a kontrolního měřidla rosného bodu.

Po deklaraci metrologických charakteristik zařízení proběhne do konce roku 2013 porovnání s ČMI Brno (odd. 6036) a pak následně budou provedena i mezinárodní porovnání pro deklaraci CMC hodnot.

Obrázková galerie: