Jste zde

GAČR

Projekty podpořené Grantovou agenturou České republiky

Aktuálně realizované projekty

KódImplementaceNázev
23-06263S  1.1.2023 - 31.12.2025Termofyzikální charakterizace tenkých vrstev

Úspěšně ukončené projekty

KódImplementaceNázev
19-15240S3/2019 - 6/2022

Multifunkční nanokompozitní polymerní tenké vrstvy s řízenými povrchovými a mechanickými vlastnostmi připravené   v RF prachovém plazmatu

GA17-16389S1/2017 - 12/2019Odvození hydrologických veličin z šíření radiových vln v síti pevných mikrovlnných spojů
GA16-14105S1/2016 - 12/2018Pokročilé zpracování absolutních tíhových měření a výzkum systematických přístrojových vlivů
GA15-179875S1/2015 - 12/2017Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a
nanolaminovaných povlaků
GA14-01527S1/2014 - 12/2016    Základní výzkum šíření elektromagnetických vln v přízemních vrstvách atmosféry pro spoje s malou elevací
GAP102/11/13761/2011 - 12/2013Výzkum vlivu zhoršených přenosových podmínek na vlastnosti budoucích pozemních širokopásmových bezdrátových systémů
GAP102/10/19011/2010 - 12/2012Základní výzkum rádiových a radiometeorologických vlastností přízemních vrstev troposféry s využitím umělé inteligence
GA202/07/16691/2007 - 12/2011Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích
GA202/09/08931/2009 - 12/2011Studium ionizačních metod měření tlaků v oboru velmi vysokého a extrémně vysokého vakua
GA102/08/08511/2008 - 12/2010Pokročilé komunikační techniky pro atmosférický optický kanál
GA203/08/15941/2008 - 12/2010Senzorické vlastnosti aromatických a heterocyklických sloučenin s konjugovanými vazbami
GA102/07/09551/2007 - 12/2009Výzkum refrakce elektromagnetických vln a výškových profilů indexu lomu v troposféře
GA202/05/06071/2005 - 12/2007Příprava uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi
GP102/03/P1771/2003 - 12/2005Velmi přesné měření nf malých střídavých napětí v ČR
GA102/02/10561/2002 - 12/2004Kalibrace etalonů indukčnosti založená na využití kvantového Hallova jevu
GA202/01/07111/2001 - 12/2003Neutronika zdroje neutronů NG-2 izochronního cyklotronu U-120M
GA202/01/11101/2001 - 12/2003Optické a mechanické vlastnosti tenkých vrstev DLC:Si připravených PECVD metodou
GA102/99/07751/1999 - 12/2001Metrologické zabezpečení digitalizátorů spojitých signálů
GA102/98/15711/1998 - 12/2000Kalibrace etalonů elektrické kapacity založená na využití kvantového Hallova jevu
GA101/96/15991/1996 - 12/1998Ověřování tříosých měřících strojů s přímou návazností na státní etalon délky
GA102/96/00831/1997 - 12/1997Primární etalon elektrického odporu založený na kvantovém Hallově jevu
GA102/94/03511/1994 - 12/1996Primární etalon nelineárního zkreslení elektrických signálů pro Českou republiku
GA102/94/18331/1994 - 12/1996Využití hyperjemné struktury molekuly jodu ke stabilizaci kmitočtu helio-neonového laseru pro metrologii
GA202/94/00161/1994 - 12/1995Standardy pro kalibraci měřidel radonu
GA202/94/09871/1994 - 12/1995Státní etalon jednotky délky
GA101/93/06441/1993 - 12/1994Primární etalon jednotky střídavého napětí
GA101/93/06461/1993 - 12/1994Analýza interferometrického systému pro velmi přesné měření délek