Jste zde

Videa z laboratoří ČMI

Laboratoř fotometrie

Laboratoř teploty

Ověřování stanovených měřidel

Laboratoř pro zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)