Jste zde

Seznam tuzemských CRM

Výrobce – kontakt

Název CRM

Popis CRM

Analytika, spol s.r.o.

Tel.: +420 286 589 819

Fax: +420 286 589 616

Email: sales@analytika.net

CZ 70006

polychlorované dibenzo-p-dioxiny, polychlorované dibenzofurany a toxické polychlorované bifenyly ve směsném čistírenském odpadním kalu

CZ 9001-9200

Vodný kalibrační roztok

ALS Czech Republic, s.r.o.

Tel.: +420 226 226 228

Email: customer.support@alsglobal.com

CZ 2001

Nízko a středně legované ocele sada CRM vzorky 180-189

CZ 2002

Sada nízkolegovaných litin pro spektrometrii z pevného vzorku, vzorky 241-249

Státní zdravotní ústav

Tel.: +420 267 081 111

Email: zdravust@szu.cz

CZ60010

Lidská moč: o-kresol, kyselina hipurová, fenol a kreatinin

CZ60011

Lidská moč: alkoxyoctové kyseliny (kys. butoxyoctová, ethoxyoctová) a kreatinin

SPL – Služby pro laboratoře Bohumín

Tel/fax: +420 596 014 627

Email: info@spl-bohumin.cz

 

CZ 2015-24

Sada litin s různými obsahy C, S

CZ 2025, 2026

Čisté železo a automatová ocel s certifikovanými obsahy uhlíku a síry

CZ 2033

Litina pro spektrometrii z plochy pevného vzorku

CZ 2034

Litina pro spektrometrii z plochy pevného vzorku