You are here

I. RŮZNÁ OZNÁMENÍ

English translation unavailable for Povolení používat stanovené měřidlo v době mezi ukončením jeho opravy a ověřením.