Jste zde

Státní etalon malého přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku v plynném médiu

Státní etalon malého přetlakuNázev etalonu: Státní etalon malého přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku v plynném médiu

Kódové označení: ECM 170-5/02-022

Rok vyhlášení: 2002

Pracoviště: odd. 6013 ČMI OI Brno

Garant: Ing. Zdeněk Krajíček, Ph.D., RNDr. Jiří Tesař, Ph.D (2002-2006)

Počet zajišťovaných CMC řádků: 2

Mód RozsahNejistota (k = 2)
Přetlak1 Pa – 3,2 kPa0,02 Pa + 8∙10-5p
Podtlak1 Pa – 3,2 kPa0,02 Pa + 8∙10-5p

(p je hodnota generovaného tlaku v pascalech)

Velikosti CMC jsou vyjádřeny v podobě rozšířené nejistoty s použitím koeficientu rozšíření k = 2 (pravděpodobnost pokrytí zhruba 95 %).

Tento etalon je založen na digitálním pístovém tlakoměru Furness Controls FRS4. Tento přístroj poskytuje nízké nejistoty a fundamentální princip měření pístových tlakoměrů, ale rozšiřuje rozsah těchto přístupů k 1 Pa, a dále poskytuje rozlišení 0,001 Pa až do tlaku 1 kPa. To je umožněno dvěma klíčovými prvky jeho konstrukce. Za prvé je hmotnost pístu kompenzována dynamometrem, což umožňuje jít až k nulovým hodnotám tlaků. A za druhé píst o ploše 100cm2, jež má zaručit vysokou citlivost, je centrován v pouzdře pomocí speciální technologie, aniž by v něm musel rotovat. Měřený tlak je přiváděn na horní konec vertikálního pístu v pouzdře. Takto aplikovaný tlak vytváření vertikální sílu na píst, která je přenášena z pístu pomocí mechanického uchycení na elektronický dynamometr, jehož digitální výstup odpovídá působícímu tlaku. Design přístrojů umožňuje, aby byl dynamometr rekalibrován pomocí etalonového závaží.

Tlak generovaný státním etalonem se vypočítá dle rovnice:

vzorec

Kde značí,

p .......…....

tlak,

kN ........….

konstanta citlivosti přístroje,

N .....….....

indikace komparátoru během měření,

NK .....…....

indikace komparátoru během nulování,

Ni .....….....

korekce indikace komparátoru,

α......…......

koeficient teplotní roztažnosti materiálu měrky,

g ......….....

místní tíhové zrychlení,

gN …….…

normální tíhové zrychlení,

T0 ..............

referenční teplota,

ρa ..............

aktuální hustota atmosféry,

 ρN .............

hustota atmosféry za normálních podmínek,

ρm ..............

hustota kalibračního závaží.

Etalon se úspěšně účastnil dvou publikovaných mezinárodních porovnání.

Obrázková galerie: 
Celá sestava státního etalonu malého přetlaku
Schéma státního etalonu malého přetlaku