Jste zde

Služby poskytované oddělením 1012


....... další informace budou postupně přidávány.

Oddělení primární metrologie tepelně technických veličin poskytuje svoje služby v následujících oblastech:

 

Služba

Garant

Kalibrace odporových teploměrů a termoelektrických článků v pevných bodech ITS-90

Ing. Michal Voldán

 Ing. Lenka Strnadová

Ing. David Mahovský

Kalibrace infračervených teploměrů, černých těles a termokamer

Ing. Lenka Kňazovická, Ph.D.

Ing. Martina Králová

Kalibrace měřidel rosného bodu různých médií za atmosférického a zvýšeného tlaku

Ing. Martina Králová

Ing. Tereza Hrušková - MD

Kalibrace a ověřování průmyslových kontaktních snímačů teploty

Ing. David Mahovský

Ing. Michal Voldán

Kalibrace termoelektrických snímačů teploty do 1800 °C

Ing. Lenka Strnadová

Ing. Lenka Kňazovická, Ph.D. 

Ing. Martina Králová

Měření termálních veličin (tepelná vodivost, emisivita a tepelná kapacita

 

 

Teplotně-vibrační zkoušení teploměrů do 700 °C podle ČSN EN 60751, kap 6.6.4 - Zkouška vibracemi

Ing. Štěpán Kapounek

Ing. Michal Voldán

 

Ing. Michal Voldán

  

 

Návodové dokumenty pro stanovení CMC hodnot

V roce 2017 jsme se podíleli na řešení úkolu č. VII/5/17 v rámci Programu rozvoje metrologie s názvem "Podklad pro průběžné sjednocování výpočtu CMC v akreditovaných kalibračních laboratořích v oborru teplota". Výsledkem je závěrečná zpráva detailně popisující výsledy z úkolu a návodové dokumenty pro sestavování rozpočtů nejistot pro pracovníky AKL tak i odborné posuzovatele. Jednotlivé návodové dokumenty jsou:

 

Zapojení do evropských projektů:

Laboratoř se aktivně zapojuje do řešení výzkumných projektů financovaných s podporou Evropské unie.

Právě probíhající projekty:

Projekt EMPRESS 2

Projekt BIOFMET

Projekt PROMETH2O

Projekt REAL-K

Projekt PaRaMetriC

 

Ukončené:

Rozvoj metrologie vlhkosti v evropských zemích

Rozvoj metrologie teploty a měření termálních veličin v evropských zemích

Projekt zaměřen na zvyšování efektivnosti procesů prostřednictvím zlepšeného měření teploty.

Projekt Metrologie v meteorologii

Projekt zaměřen na detekci defektů v kompozitních materiálech

Metrologie izolačních materiálů

Metrologie vlhkosti v materiálech

Projekt zabývající se erozivním testování materiálů

Projekt HiTeMs zaměřen na měření teplot > 1000 °C

Projekt zaměřen na zlepšení možností realizace teplotní stupnice

Projekt zaměřený na charakterizaci energetických plynů

Projekt metrologie zvýšení účiností elektráren

 

Ing. Lenka Kňazovická, Ph.D.