Jste zde

View Metoda

Název

Kalibrace tvrdoměrů Rockwell, Vickers a Brinell

Označení

813-MP-C307

Obor měření

Doplněk k postupu

ČSN EN ISO 6508-2