Jste zde

View Metoda

Název

Kalibrace tvrdoměrných destiček Rockwell, Vickers, Brinell a vnikacích těles Rockwell a Vickers

Označení

813-MP-C301

Obor měření

Doplněk k postupu

ČSN EN ISO 6508-3