Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ) - CMI Directorate

Název

úsek legální metrologie

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Telefon

545 555 111

Fax

548 523 049

Ředitel

Ing. František Staněk Ph.D.

Telefon: 545 555 103 

E-mail: fstanek@cmi.cz

Mapa

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled