Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ) - CMI Directorate

Název

úsek fundamentální metrologie

Adresa

Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Telefon

271 192 111

Fax

271 192 318

Ředitel

RNDr. Pavel Klenovský

Telefon: 545 555 101 

E-mail: pklenovsky@cmi.cz

Mapa

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled