Jste zde

oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla

Kontakt

6015 - oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • průtok

  Kalibrované přístroje

  • kapalinové průtokoměry
  • měřidla obsahu vzduchu v čerstvém betonu
  • anemometry
  • měřidla průtoku vzduchu na výustkách
  • meters for delivered amount of liquid
  • flow part of heat meters
  • flowmeters tested by water
  • měřidla protečeného množství kapaliny
  • průtokoměrné členy měřičů tepla
  • průtokoměry zkoušené vodou
  • průtokoměry na kapaliny jiné než voda
  • měřidla a měřicí systémy proteklého množství kryogenních kapalin na silničních cisternách
  • měřicí zařízení pro ověřování měřidel proteklého množství vody
  • výdejní stojany pro CNG
  • plničky propanbutanových lahví
  • cisterny pro LPG
  • cisterny pro AdBlue
  • cisterny na mléko
  • silniční cisterny pro doplňování paliva do letadel
  • měřicí systémy pro příjem a výdej paliv
  • hladinoměry s automatickou činností
  • průtokoměry
  • watermeters

  Ověřovaná stanovená měřidla