You are here

Director of IOU, secretariat of IOU

Address

6001 - ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Head of Department

Mapa