Jste zde

oddělení měr a vah

Kontakt

4051 - oddělení měr a vah
Slunečná 23, 460 01 Liberec

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • hmotnost
 • průtok

Kalibrované přístroje

 • objemová průtočná měřidla
 • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • školení a zkoušky pracovníků včetně vystavení osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů
 • posuzování metrologických pracovišť
 • posuzování metodik měření
 • metrologické konzultace