Jste zde

oddělení primární metrologie rovinného úhlu a délky

Kontakt

4011 - oddělení primární metrologie rovinného úhlu a délky
Slunečná 23, 460 01 Liberec

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • délka
 • mechanické zkoušky materiálů
 • rovinný úhel
 • síla a moment síly

Kalibrované přístroje

 • kontaktní přístroje na koncové měrky
 • koncové měrky
 • dlouhé koncové měrky
 • optické polygony
 • dělicí stoly
 • otočné stoly, úhloměrné převodníky
 • otočné stupnice
 • autokolimátory
 • elektronické libely
 • úhlové měrky
 • sklonoměry
 • kontaktní přístroje na koncové měrky ve vertikální poloze
 • mikrometry
 • posuvná měřidla
 • 1D měřicí stroj (délkoměry)
 • stroje s elektronickým odměřováním kubického obsahu dřevěných klád
 • libely
 • dělící hlavy a stoly
 • goniometry
 • instruments for control the angular separation
 • úhloměrné převodníky
 • polygony
 • úhloměry
 • stroje pro mechanické zkoušky materiálu
 • zařízení pro měření kroutícího momentu
 • pracovní siloměry
 • momentové klíče
 • utahovací přístroje
 • utahovací systémy

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • školení a zkoušky pracovníků včetně vystavení osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů v oborech délka, rovinný úhel, moment síly
 • posuzování metrologických pracovišť
 • posuzování metodik měření
 • metrologické konzultace