Jste zde

oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření

Kontakt

1015 - oddělení primární metrologie veličin ionizujícího záření
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • ionizující záření

Kalibrované přístroje

 • Velkoplošný zdroj s jedním radionuklidem
 • Měřidlo plošné kontaminace
 • Roztok s jedním nuklidem
 • Studnová ionizační komora používaná v lékařství
 • Monitor plynů v jaderném reaktoru
 • Zařízení pro měření životního prostředí
 • Suchý zdroj Rn-222
 • Uzavřený zářič
 • fantom BOMAB
 • Dozimetr

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • konzultační služby v oboru uváděných veličin
 • školení expertů
 • technické zkoušky pro typové zkoušky
 • metrologické expertizy

Další specifikace

TEST