Jste zde

oddělení primární metrologie vf elektrických veličin

Kontakt

1013 - oddělení primární metrologie vf elektrických veličin
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • čas a frekvence
  • elektrické veličiny a magnetismus

  Kalibrované přístroje

  • měřidla výkonu
  • Field probe
  • zdroje výkonu
  • výkonová čidla
  • Waveguide termination
  • pasivní zařízení 50 Ω
  • pasivní zařízení
  • Multiport, splitter
  • Horn antenna
  • RF generátory
  • RF voltmetry
  • osciloskopy
  • vf wattmetry
  • passive/active devices
  • Active or passive loop antenna, reference value for unit: S m-1
  • kmitočtové etalony
  • časové čítače
  • elektronické čítače

  Další služby

  • měření provozních parametrů mikrovlnných subsystémů - datové generátory, šumové číslo (parametry), přizpůsobení, atd.
  • kalibrace generátorů, vazebních prvků a dalších pomocných zařízení pro oblast elektromagnetické kompatibility (EMC), částečně akreditováno:
   • ČSN EN 61000-4-2 (Elektrostatický výboj – zkouška odolnosti)
   • ČSN EN 61000-4-4 (Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů)
   • ČSN EN 61000-4-5 (Rázový impuls – Zkouška odolnosti)
   • ČSN EN 61000-4-6 (Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli)
   • ČSN EN 61000-4-8 (Magnetické pole síťového kmitočtu)
   • ČSN EN 61000-4-9 (Pulzy magnetického pole)
   • ČSN EN 61000-4-11 (Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí)
   • ČSN EN 61000-4-12 (Oscilační vlny – Zkoušky odolnosti)
   • ČSN EN 61000-4-18 (Tlumená oscilační vlna)
   • ČSN EN 55016-1 (dříve CISPR 16-1, Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti)
   • kalibrace zařízení podle různých automobilových norem (ISO 7637-2, ISO 16750-2 a další - jsme schopni uspokojit i velmi individuální požadavky)
  • kalibrace testerů palubního vybavení letadel VIAVI (dříve Aeroflex, Cobham) IFR 4000, IFR 6000
  • NOVÉ kalibrace impulzní plochy generátorů podle ČSN EN 55016-1-1 ed. 4 (CISPR 16-1-1)
  • poradenská a konzultační činnost, zajištění odborné teoretického a praktického školení pro podnikovou metrologii s osvědčením o způsobilosti osob provádět metrologické výkony
  • souhrn služeb pro tisk, ukázky kalibrovaných zařízení ke stažení (kliknout na obrázek nebo zde)
    
  • Služby ČMI vysokofrekvenční a mikrovlnná měření


  Spolupráce na evropských metrologických projektech