Jste zde

oddělení primární metrologie elektrické impedance a elektrických veličin

Kontakt

1011 - oddělení primární metrologie elektrické impedance a elektrických veličin
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • elektrické veličiny a magnetismus
  • teplota a vlhkost

  Kalibrované přístroje

  • multifunkční kalibrátory
  • multimetry
  • multifunkční převodníkové etalony
  • Fixed resistor
  • resistance box
  • three terminal resistor
  • mikroohmmetry
  • odporové můstky
  • ohmmetry
  • teraohmmetry
  • fixed resistor
  • wattmetry
  • voltmetry
  • ampérmetry
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu R
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu S
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu B
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu J
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu T
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu E
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu K
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu N
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu M
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu Fe-ko
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu L
  • teplotní kalibrátory a termočlánky typu A
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 100)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 200)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 500)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 1000)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 100)
  • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 1000)
  • resistance box
  • související etalony
  • digitální revizní přístroje
  • klešťové multimetry
  • osciloskopy
  • LCR metry
  • revizní přístroje
  • pikoampérmetry
  • přepínače
  • teplotní kalibrátory

  Další služby

  • kalibrace primárních odporových a teplotních můstků (vybrané body, celková linearita, referenční odpory, proudový zdroj, offsety, ...) pod CIPM MRA
  • kalibrace atypických měřidel elektrického odporu a kalibrace nedekadických hodnot elektrického odporu
  • poradenská a konzultační činnost
  • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii
  • dlouhodobé sledování měřidel elektrického odporu v závislosti na čase, teplotě a atmosférickém tlaku  - výběr (pro uživatele) nejvhodnějších etalonů splňujících požadované parametry

   

  Laboratoře

   Stíněné laboratoře

  Etalony elektrického odporu v nízkoohmové laboratoři

  Kvantová laboratoř s kryogenním proudovým komparátorem

  Kryostat se supravodivým magnetem pro realizaci kvantového Hallova jevu

  Vývojová činnost

  Realizace kvantového etalonu impedance

  Návrh, simulace a výpočty etalonů impedance

  Precizní vysoce stabilní generátory sinusového napětí v oblasti audiokmitočtů SWG

  Precizní vzduchové termostaty se stabilitou v řádu mK, možností ochranné atmosféry

   

  Vývoj měřicích aplikací pro primární metrologii

  Vývoj sofistikovaého softwaru pro měřicí aplikace a metrologii


  Mezinárodní projekty

  AIM QuTE - Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity:

    

  Graphohm - Quantum resistance metrology based on graphene:

  VersICaL - Versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges:

   

   

  GIQS - Graphene impedance quantum standard:


  Šíře záběru výzkumných činností je umožněna díky široké spolupráci s univerzitami a zahraničními instituty.