Jste zde

oddělení primární metrologie elektrické impedance a elektrických veličin

Kontakt

1011 - oddělení primární metrologie elektrické impedance a elektrických veličin
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • elektrické veličiny a magnetismus
 • teplota a vlhkost

Kalibrované přístroje

 • multifunkční kalibrátory
 • multimetry
 • multifunkční převodníkové etalony
 • Fixed resistor
 • resistance box
 • three terminal resistor
 • mikroohmmetry
 • odporové můstky
 • ohmmetry
 • teraohmmetry
 • fixed resistor
 • wattmetry
 • voltmetry
 • ampérmetry
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu R
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu S
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu B
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu J
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu T
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu E
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu K
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu N
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu M
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu Fe-ko
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu L
 • teplotní kalibrátory a termočlánky typu A
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 100)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 200)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 500)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Pt 1000)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 100)
 • teplotní kalibrátory a odporové snímače (Ni 1000)
 • resistance box
 • související etalony
 • digitální revizní přístroje
 • klešťové multimetry
 • osciloskopy
 • LCR metry
 • revizní přístroje
 • pikoampérmetry
 • přepínače
 • teplotní kalibrátory

Další služby

 • kalibrace primárních odporových a teplotních můstků (vybrané body, celková linearita, referenční odpory, proudový zdroj, offsety, ...) pod CIPM MRA
 • kalibrace atypických měřidel elektrického odporu a kalibrace nedekadických hodnot elektrického odporu
 • poradenská a konzultační činnost
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii
 • dlouhodobé sledování měřidel elektrického odporu v závislosti na čase, teplotě a atmosférickém tlaku  - výběr (pro uživatele) nejvhodnějších etalonů splňujících požadované parametry

 

Laboratoře

 Stíněné laboratoře

Etalony elektrického odporu v nízkoohmové laboratoři

Kvantová laboratoř s kryogenním proudovým komparátorem

Kryostat se supravodivým magnetem pro realizaci kvantového Hallova jevu

Vývojová činnost

Realizace kvantového etalonu impedance

Návrh, simulace a výpočty etalonů impedance

Precizní vysoce stabilní generátory sinusového napětí v oblasti audiokmitočtů SWG

Precizní vzduchové termostaty se stabilitou v řádu mK, možností ochranné atmosféry

 

Vývoj měřicích aplikací pro primární metrologii

Vývoj sofistikovaého softwaru pro měřicí aplikace a metrologii


Mezinárodní projekty

AIM QuTE - Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity:

  

Graphohm - Quantum resistance metrology based on graphene:

VersICaL - Versatile electrical impedance calibration laboratory based on digital impedance bridges:

 

 

GIQS - Graphene impedance quantum standard:


Šíře záběru výzkumných činností je umožněna díky široké spolupráci s univerzitami a zahraničními instituty.