You are here

Contacts

Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
Ing. Dalibor Täuber vedoucí správního oddělení dtauber@cmi.cz 545 555 107 602 523 046
Pavla Bártová referent technickohospodářských činností pbartova@cmi.cz 545 555 150 731 629 941
Ing. Miroslava Staňková referent veřejných zakázek mstankova@cmi.cz 545 555 142 730 166 322
Kamila Heřmanová administrativní podpora referátu správy majetku khermanova@cmi.cz 545 555 147 601 090 485
Hana Kohutková pracovnice THP hkohutkova@cmi.cz 545 555 105 607 082 570