Jste zde

Referát interního auditu

Kontakt

0114 - Referát interního auditu
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Další služby

  • vykonává nezávislou objektivní, zjišťovací a konzultační činnost, zaměřenou na zdokonalování procesů v organizaci, systematický a metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace