Jste zde

oddělení kmitočtového inženýrství a validace softwaru

Kontakt

8552 - oddělení kmitočtového inženýrství a validace softwaru
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Další služby

Kmitočtové inženýrství

 • komplexní technická podpora plánování, návrhu kmitočtů a mezinárodní koordinace TV a rozhlasových sítí (DVB-T, DVB-T2, T-DAB+, VKV-FM  atd.)
 • kmitočtové plánování a návrh mikrovlnných směrových spojů, včetně výpočtů kvality
 • výpočty a analýza pokrytí rádiovým signálem, vyhodnocení pokrytého území i počtu obyvatel, výpočty a analýza vzájemného rušení v radiokomunikačních sítích, návrhy anténních systémů pro požadované pokrytí apod.
 • vyhodnocení kvality radiokomunikačních služeb
 • ověřování kompatibility letecké radionavigační služby s VKV FM rozhlasovými vysílači
 • řešení otázek současného i výhledového využívání kmitočtového spektra v ČR
 • práce v rámci mezinárodních organizací, zejména CEPT, ITU, EBU
 • zpracování úplné dokumentace pro vnitrostátní i mezinárodní kmitočtovou koordinaci nově zaváděných radiokomunikačních systémů i jednotlivých stanic, zpracování žádostí na ČTÚ
 • zabezpečení komplexní softwarové podpory kmitočtového plánování a návrhů radiokomunikačních sítí
 • konzultační, školící a vědeckotechnická činnost v oboru využití kmitočtového spektra

Validace software

 • Laboratoř je akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017) na zkoušení metrologického softwaru v měřicích přístrojích dle:
  • WELMEC Guide 7.2
  • OIML D 31
  • OIML R 49
  • OIML R 117
  • OIML R 139
  • EN 45501:2015, Annex E, G
 • Pracoviště poskytuje služby v rámci schvalování typu dle směrnice MID (Measurement Instruments Directive) 2004/22/EC, která stanoví základní požadavky na měřidla provozovaná v EU. Posouzení softwaru provádíme podle doporučení WELMEC Software Guide 7.2.
 • Věnujeme se měřidlům regulovaných směrnicí MID, což jsou:
  • vodoměry
  • plynoměry a přepočítávače množství plynu
  • elektroměry k měření činné energie
  • měřidla tepelné energie
  • měřící systémy pro měření množství kapalin jiných než voda
  • váhy s automatickou činností
  • taxametry
  • přístroje na měření rozměrů

               a jejich přídavným modulům/přístrojům, které dále zpracovávají či uchovávají naměřená data.

 • Dále provádíme posouzení softwaru měřidel dle národní legislativy i dle požadavků OIML.
 • Laboratoř též participuje na stanovování požadavků na software, jeho validaci a ověřování jak na národní, tak evropské (příručky WELMEC) i světové úrovni (OIML schéma).
 • Podílíme se na mezinárodních projektech zaměřených na problematiku softwaru a digitalizaci v metrologii. Pracujeme na systematickém řešení implementace technologií podporujících digitalizaci, problematiku BIG DATA a oblast digitální transformace pro metrologii a Průmysl 4.0. Též analyzujeme potřeby a dopady digitalizace v regulované sféře.