Jste zde

oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu

Kontakt

8013 - oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • drsnost
 • tvrdost

Kalibrované přístroje

 • etalon hloubky (rýhy, prohlubně), výšky schodu (např. ISO 5436-1 Type A)
 • periodický etalon (etalon rozteče) (např. ISO 5436-1 typ C)
 • etalon drsnosti povrchu (např. ISO 5436-1 typ D)
 • roughness standard (eg., ISO 5436-1 Type D)
 • geometrický etalon C a D horizontální a výrobky
 • laboratorní drsnoměry pro nastavovací etalony
 • laboratorní drsnoměry pro geometrické etalony
 • pracovní drsnoměry pro nastavovací etalony
 • pracovní drsnoměry pro geometrické etalony charakteristiky
 • přístroje na měření profilu
 • etalony profilu
 • výrobky (měření profilu)
 • tvrdoměrné destičky Rockwell
 • vzorky Rockwell
 • tvrdoměrné destičky Vickers
 • vzorky Vickers
 • tvrdoměrné destičky Brinell
 • vzorky Brinell
 • tvrdoměry Shore
 • tvrdoměry IRHD
 • vnikací tělesa Rockwell
 • vnikací tělesa Vickers
 • tvrdoměry IRHD M
 • tvrdoměry IRHD N
 • tvrdoměry IRHD H
 • tvrdoměry IRHD L

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • přejímání a tvorba norem
 • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
 • typové zkoušky tvrdoměrů
 • mezinárodní spolupráce v oblasti tvrdosti i drsnosti povrchu