Jste zde

oddělení síly a momentu síly

Kontakt

8011 - oddělení síly a momentu síly
V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

  • síla a moment síly

Kalibrované přístroje

  • siloměry
  • zařízení pro měření kroutícího momentu
  • momentové klíče
  • zařízení pro kalibraci momentových klíčů

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

  • vývoj metod měření síly a momentu síly
  • návrh, výroba a údržba etalonů síly a momentu síly
  • mezinárodní spolupráce v oblasti měření síly a momentu síly
  • školení a zkoušky pracovníků včetně vystavení osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů v oboru měření síly