Jste zde

oddělení síly a momentu síly

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení síly a momentu síly

Číslo

8011

Adresa

V Botanice 1504/4, 150 72 Praha - Smíchov

Vedoucí oddělení

Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D.

Telefon: 257 288 377 

E-mail: lvavrecka@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • síla a moment síly

  Kalibrované přístroje

  • siloměry
  • zařízení pro měření kroutícího momentu
  • momentové klíče
  • zařízení pro kalibraci momentových klíčů

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • vývoj metod měření síly a momentu síly
  • návrh, výroba a údržba etalonů síly a momentu síly
  • mezinárodní spolupráce v oblasti měření síly a momentu síly
  • školení a zkoušky pracovníků včetně vystavení osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů v oboru měření síly