Jste zde

oddělení měr a vah

Kontakt

7051 - oddělení měr a vah
Gudrichova 41, 746 01 Opava

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • délka
 • hmotnost
 • mechanické zkoušky materiálů
 • objem
 • síla a moment síly
 • tlak
 • tvrdost

Kalibrované přístroje

 • stacionární nádrže
 • přepravní sudy a tanky
 • kovové odměrné nádoby
 • koncové měrky
 • průtahoměry pro mechanické zkoušky materiálu
 • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
 • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
 • etalonové závaží
 • závaží speciální
 • jiná tělesa
 • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
 • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
 • váhy s neautomatickou činností
 • váhy s automatickou činností
 • stroje pro mechanické zkoušky materiálu
 • kyvadlová kladiva
 • pracovní siloměry
 • tvrdoměry Rockwell
 • tvrdoměry Vickers
 • tvrdoměry Brinell
 • pístové tlakoměry
 • deformační tlakoměry
 • číslicové tlakoměry
 • snímače a převodníky tlaku

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

 • poradenská a konzultační činnost
 • kalibrace v oboru tlak