Jste zde

Metrologie v oblasti vlastností energetických plynů

Metrologie v oblasti vlastností energetických plynů 

Characterisation of Energy Gases (ENG01 - GAS)

Aktuálně dochází k podstatnému zvýšení počtu druhů využívaných plynných paliv v rámci Evropy, včetně např. bioplynu a skládkových plynů, které nebyly v minulosti pro své horší vlastnosti tak atraktivní, ale nyní jsou díky ekologické a diverzifikační motivaci a podpoře masově vyráběny a používány. Jejich vliv na životní prostředí není tak markantní v porovnání např. s fosilními palivy. Jádrem tohoto úkolu je vývoj a validace měřicích metod pro přepravu a obchod s různými plyny, které mohou sloužit jako zdroj energie a které jsou předmětem zájmu jako potenciální zdroje udržitelných evropských energetických zásob. Tento projekt se zaměřuje především na zlepšené způsoby měření ukazatelů energetické hodnoty, chemického složení, fyzikálních parametrů a dalších vlastností spojených s alternativními plynovými zdroji. Dále se orientuje na vývoj vzorkovacích postupů pro tyto plyny při všech aplikačních teplotách a tlacích. Cílem e též vývoj metod měření a etalonů vlhkosti, které zabezpečí metrologickou návaznost měření vlhkosti těchto plynů s ohledem na v praxi používaný široký rozsah vlastností a tlaků.

Český metrologický institut se v oblasti metrologie teploty a chemických veličin zapojit do tohoto projektu dvěma výzkumnými týmy z ČMI OI Praha v čele s Dr. Ing. Radkem Strnadem, rstrnad@cmi.cz a Ing. Janem Beránkem, jberanek@cmi.cz. 

Webové stránky projektu